ชาแฟร์ไทย
คุณสามารถเข้ามาเรียนรู้ถึงความแตกต่างของใบชาแต่ละชนิดไปพร้อมกับเรา

สมัครสมาชิกกับชาแฟร์ไทย

 
หรือ
 

ยืนยันการสมัครสมาชิกผ่าน SMS

หมายเลขโทรศัพท์
ชาแฟร์